Επέκταση εγγύησης

Η εταιρεία PERAMAX, επίσημη αντιπροσωπεία των προϊόντων Peg-Perego στην Ελλάδα, φροντίζει για σας, σχεδιάζοντας νέα προϊόντα, προσθέτοντας καινοτομίες και δίνοντας λύσεις σε κάθε σημερινή και μελλοντική σας ανάγκη. Τα προϊόντα της PegPerego καλύπτονται με 2ετή εργοστασιακή εγγύηση και σ' αυτό το χρονικό διάστημα αποκαθίστανται δωρεάν τυχόν εργοστασιακές βλάβες, από το υψηλής ποιότητας Service της Peramax.

Το Service της Peramax γνωρίζει ότι η αγορά ενός προϊόντος αποτελεί για τους αγοραστές σημαντική οικονομική επιβάρυνση στον οικογενειακό προϋπολογισμό, γι' αυτό το λόγο φρόντισε με την παρούσα επέκταση εγγύησης να εξασφαλίσει την δυνατότητα απρόσκοπτης λειτουργίας του προϊόντος για άλλα 3 χρόνια.

Η παρούσα επέκταση εγγύησης καλύπτει εξολοκλήρου το προϊόν για τυχόν πρόβλημα, κατά την διάρκεια αυτής, εκτός από την φυσιολογική φθορά του υφάσματος και εφόσον δεν έχει προκληθεί βλάβη από κακή χρήση αυτού, σύμφωνα με τους όρους εγγύησης που περικλείονται στο προϊόν που αγοράσατε.

Καλέστε για λεπτομέρειες.